tvar 1
tvar 2
tvar 3

Likvidace černé skládky

odvoz odpadu a uvedení pozemku do původního stavu

Vyklizení černé skládky

Zjistili jste, že si někdo načerno udělal skládku na vašem pozemku, v lese, u pole či před opuštěnou budovou? Obec vám uložila, abyste skládku vyklidili? Nebo vám jako obci nezbylo nic jiného, než skládku odstranit z obecního rozpočtu, protože se nepodařilo vypátrat majitele skládky?

Napište nám na [email protected], nebo nám zavolejte na 778 550 134. Zdarma vám připravíme návrh na likvidaci neestetické a zdraví nebezpečné černé skládky. Domluvíme si cenu a termín, kdy skládku odstraníme.

likvidace skládky

Jak řešit černou skládku na pozemku

Podle zákona je za černou skládku odpovědný vlastník pozemku, na kterém černá skládka vznikla. Založení černé skládky je přestupek, za kterou může ten, kdo skládku založil, zaplatit až 50 000 Kč. Pokud zjistíte, že někdo začal na vašem pozemku shromažďovat odpadky v pytlích, staré vyřazené elektrospotřebiče, stavební suť a další věci, skládku okamžitě nahlašte příslušnému úřadu (obci, městu nebo u velkých znečištění České inspekci životního prostředí), jinak za nenahlášení hrozí pokuta i vám, a to až 100 000 Kč.

Pokud neznáte přesné složení odpadů, skládku raději sami neodstraňujte, najměte si odborníky. Z černých skládek se mohou do ovzduší uvolňovat škodlivé látky, půda pod skládkou a v blízkém okolí může být kontaminovaná a nebezpečné látky mohou prosakovat do povrchové a podzemní vody.

Odstranění nezákonné skládky a odvoz nebezpečného odpadu

Věci ze skládky vytřídíme, prostor vyčistíme a odpad odvezeme k likvidaci do spalovny, sběrného dvora nebo k recyklaci. Myslíme v první řadě na bezpečnost, prostor vyklízíme v ochranných oblecích, pomocí speciálního vybavení a odpad nakládáme do k tomu určených kontejnerů. Pokud je potřeba, použijeme doporučené dezinfekční prostředky k vyčištění prostor.

Některé černé skládky vznikají lavinovitým hromadění odpadu narkomany, nebo ilegálním založením squatů, osad a chatrčí bezdomovci. Specializujeme se i na vyklízení těchto nebezpečných míst.

Služba pro obce, města i majitele pozemku

Tuto službu poskytujeme jak fyzickám osobám, tedy vlastníky pozemku, tak obcím nebo městům, které se nezákonnou skládkou zabývají a rozhodli se pro její odstranění. Obce a města mohou na odklizení skládky čerpat dotace od kraje.

Černé skládky likvidujeme po celé ČR

Skládky odstraňujeme po celé České republice. Nejčastěji nás potkáte v těchto oblastech: Praha, Plzeň, Ústí nad labem, Liberec, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Karlovy Vary, Brno. Ozvěte se nám a dáme si vědět, kdy a kde využijete naše vyklízecí služby.

Cena likvidace černé skládky

Nahromaděný odpad na černé skládce může mít různé složení. Cena vždy závisí na množství odpadu, jeho náročnosti na vyklizení a následné likvidaci. Ceny berte jako orientační, pro přesnou kalkulaci zdarma nás kontaktujte na [email protected] nebo 778 550 134.

video vlna tmavá video vlna

Přijedeme, vyklidíme, uklidíme a odvezeme.

S čím pomůžeme vám?