Chemické látky při vyklízení

Jako majitel firmy pro vyklízení objektů chcivyklidit.cz jsem se už několikrát setkal s rizikem spojeným s výskytem chemických látek při vyklízení. 

Jednou jsme měli za úkol vyklidit sklad s pesticidy. 

Bylo to nebezpečné a náročné, ale náš tým byl dobře vybavený a s potřebnými znalostmi. 

Při vyklízení jsme použili ochranné pomůcky, jako jsou respirátory, rukavice a ochranné obleky. Velmi důležité bylo mít také správné nádobí na likvidaci chemických látek. 

Naše firma měla licenci na likvidaci nebezpečných odpadů, takže jsme vše bezpečně odstranili. 

Riziko spojené s chemickými látkami při vyklízení je velké, ale s dostatečným přípravou a ochrannými prostředky se dá minimalizovat.

Přejít nahoru