Azbest jako skryté riziko

Jsem majitel firmy chcivyklidit.cz specializované na vyklízení objektů. Jednoho dne nás oslovil majitel domu, který nám svěřil úkol vyklidit jeho bývalý průmyslový objekt.

Bylo to složité zadání, ale rozhodli jsme se to vzít. Při prohlídce jsme zjistili, že se v objektu nachází velké množství azbestu, což nás velmi znepokojilo.

Azbest je velmi nebezpečný materiál, který může způsobit vážné zdravotní problémy, zejména při inhalaci. Při vyklízení objektu jsme se proto museli řídit přísnými bezpečnostními opatřeními, abychom minimalizovali riziko pro naše pracovníky a pro okolí.

Naši pracovníci museli být vybaveni speciálním ochranným oblečením a respirátory. Museli jsme zajistit, aby se azbestový prach nedostal do okolí, a proto jsme museli celý objekt zapečetit. Také jsme museli zajistit, aby se materiál s obsahem azbestu vůbec nepohnul, abychom minimalizovali riziko jeho uvolnění do ovzduší.

Věděli jsme, že to bude náročné a nákladné, ale rozhodli jsme se, že bezpečnost našich pracovníků a okolí musí být na prvním místě. S tímto vědomím jsme postupovali a nakonec se nám podařilo objekt úspěšně vyklidit a odstranit veškerý azbest.

Je důležité si uvědomit, že azbest může být přítomen v mnoha typech stavebních materiálů a většinou není viditelný na první pohled. 

Pokud tedy plánujete vyklidit starý objekt, měli byste nechat provést speciální průzkum, aby se zjistilo, zda se v objektu nenachází azbest. 

Pokud ano, je důležité nevystavovat sebe ani své okolí nebezpečí a najmout odbornou firmu, která má zkušenosti s práci s azbestem.

Přejít nahoru