Stav objektu při vyklízení

Při vyklízení objektu se mohou vyskytnout různá překvapení, mezi nimiž nejhorší jsou poškození samotného objektu. 

Jako majitel firmy chcivyklidit.cz pro vyklízení objektů jsem se s tímto problémem setkal několikrát.

V jednom případě jsme měli za úkol vyklidit starou budovu, která již nebyla v užívání. Při vyklízení jsme však narazili na problém – strop v jedné z místností byl velmi poškozený a ohrožoval bezpečnost našich pracovníků. 

Museli jsme na místě přivolat odborníky na stavební práce, kteří nám pomohli situaci vyřešit.

V dalším případě jsme se setkali s poškozením podlahy. Při vyklízení bytu jsme narazili na zcela zničenou podlahu, kterou jsme museli nahradit novou. To vedlo ke zvýšení nákladů a prodloužení doby trvání práce.

Nejhorší překvapení jsme však zažili při vyklízení staré továrny. 

V procesu vyklízení se nám podařilo náhodou poškodit hlavní stěnu budovy, což vedlo ke zřícení části stropu. Díky rychlému zásahu hasičů se naštěstí nikomu nic nestalo, ale naše firma musela nést zodpovědnost za škody.

Tyto příklady ukazují, jak důležité je být připraven na překvapení a mít vždy plán B v případě náhlých problémů. Při vyklízení objektu je nutné mít na paměti, že poškození mohou nastat kdykoliv a proto je třeba být velmi opatrný a pečlivý.

Přejít nahoru