Spolupráce

Spolupráce s filmovou nebo divadelní produkci při vyklízení může být dobrým řešením pro zachování a využití drahých koberců, které by jinak byly zlikvidovány. 

Tyto produkce mohou být zájemci o koberce, které by mohly použít ve svých projektech, například v historických filmech nebo divadelních představeních.

Je důležité však zajistit, že spolupráce bude spravedlivá a výhodná pro obě strany. 

Je třeba pečlivě zhodnotit hodnotu koberců a určit jejich tržní cenu, aby se nedostali podceněním. Dále je důležité zajistit, aby produkce dodržela smluvené podmínky, jako například pečlivé zacházení s koberci a jejich návrat po skončení použití.

Je také dobré si uvědomit, že spolupráce s filmovou nebo divadelní produkci může být časově náročná a vyžadovat specifické požadavky na přípravu a manipulaci s koberci. Proto je důležité si pečlivě promyslet, zda je to pro vás výhodné a zda jde o vhodné řešení pro zachování těchto cenných koberců. 

Další možnosti je svěřit vše do rukou naši firmy chcivyklidit.cz, která zajistí vše potřebné podle přání zákazníka.

Přejít nahoru