Fotografie z vyklízení

Při vyklízení se mohou objevit staré fotografie, které mají pro vás emocionální nebo sentimentální hodnotu. 

Zde jsou některé tipy, jak s nimi zacházet:

– Nevyhazujte je hned:
Pokud máte nějaký čas, raději staré fotografie nevyhazujte hned, ale uložte si je na bezpečné místo. Můžete se později rozhodnout, zda si je chcete ponechat nebo ne.

– Uspořádejte je:
Pokud máte více starých fotografií, je dobré je uspořádat podle data, místa a lidí, kteří jsou na nich zachyceni. Pokud nevíte, kdo jsou lidé na fotografii, můžete se zeptat svých rodinných příslušníků, zda je poznají.

– Digitalizujte je:
Pokud si chcete staré fotografie ponechat, ale nechcete je fyzicky ukládat, můžete je digitalizovat. Existují různé způsoby, jak to udělat – můžete je naskenovat nebo fotografovat pomocí mobilního telefonu.

– Pokud se rozhodnete se jich zbavit, zvažte možnost darovat je nebo prodat:
Pokud se rozhodnete se starých fotografií zbavit, můžete je darovat nebo prodat sběratelům, muzeím nebo knihovnám. Nejprve se však ujistěte, že se na fotografiích nevyskytují žádné osobní údaje nebo citlivé informace.

Jak na staré fotografie při vyklízení vám taky poradíme v naši firmě na vyklízení chcivyklidit.cz.

Přejít nahoru