Elektřina při vyklízení

Jako majitel firmy chcivyklidit.cz pro vyklízení objektů bych vám rád přiblížil problematiku rizika spojeného s elektřinou při vyklízení. 

V naší praxi jsme se setkali s řadou nebezpečných situací, kdy jsme museli řešit poruchy elektrických zařízení, narušené kabely a mnoho dalšího.

Při jednom vyklízení jsme například narazili na starou lampu, která byla připojena ke zdroji elektrického proudu, ale kabel byl poškozen a holými dráty visel ven. Naštěstí jsme to ihned odpojili a opravili, ale mohlo se stát cokoli.

Dalším případem byla porucha v rozvaděči, kdy se po otevření objevily holé dráty a riziko úrazu bylo velmi vysoké. Tento případ jsme řešili okamžitě a odpojili jsme proud, než by došlo k vážnějšímu zranění.

Je tedy důležité, abychom byli vždy velmi opatrní při manipulaci s elektrickými zařízeními a v případě nejasností nebo podezření na poruchu ihned kontaktovat odborníka. 

Při vyklízení je také důležité zajistit, aby bylo všechno bezpečně odpojeno a vypnuté, abychom minimalizovali riziko úrazu.

Nenechávejte nic náhodě a dejte si pozor na elektřinu. Zdraví je totiž nejdůležitější věcí, kterou máme.

Přejít nahoru